Kostbaar zilver teruggewonnen na turnaround bij SABIC Geleen (NL)

OLEFINS 4 een van de twee naftakrakers van SABIC Geleen (© Wij Limburg)
Zilver, kostbaar edelmetaal
De verwerkte katalysator
Voorbereiden van de stalen voor analyse

SABIC Geleen in Nederlands Limburg plande in 2019 een grote turnaround van één van hun krakers. Tijdens die periode ligt de kraker gedurende een langere periode stil voor een cleaning, opknapbeurt en wissel van onderdelen. Het is ook kostenintensief omdat de proceseenheid buiten gebruik is maar ook gereedschap, zware apparatuur, materialen en grondstoffen worden ingezet om het project uit te voeren. Degelijk projectbeheer is dan ook cruciaal voor een goede verloop en resultaat en is dikwijls uitdagend. 

Zilver terugwinnen uit catalyst-afval

Dat was niet anders bij de turnaround van kraker OLEFINS 4 van SABIC. In die kraker wordt namelijk een zilverkatalysator ingezet om bepaalde processen op gang te brengen. Zilver is een edelmetaal wat het terugwinnen ervan zowel economisch als ecologisch voordeel oplevert. Het opnieuw inzetten van de zilver reststoffen als grondstof, draagt bij aan de circulaire economie. Het zilver scheiden van de rest van de katalysator is echter een hele uitdaging. En daarvoor werd bij Indaver, SABICs’ Total Waste Management partner, te rade gegaan. 

Intensieve voorbereiding leidt tot ongeziene opbrengst

SABIC benaderde Indaver al in het voorjaar van 2019. De focus lag toen op staalanalyses om te bepalen hoeveel zilver er in de afvalstroom zat en welke de meest duurzame verwerkingstechniek was. Na een uitgebreide marktbevraging door Indaver bleek elk scenario toch een behoorlijke kost met zich mee te brengen. Eind 2019 werd de meest duurzame oplossing gevonden: een voorbehandeling gevolgd door verwerking bij een catalyst recycler in Duitsland. Na analyse van nog een testvracht in april 2020 bleek de zilverconcentratie dubbel zo hoog te zijn, waarna snel het volledige afvaltransport plaatsvond. Dankzij de recycling van het zilver werd het kostendossier een opbrengstendossier. Met deze innovatieve oplossing realiseerde Indaver een substantiële opbrengst van enkele duizenden EUR voor SABIC. 

Teamwork resulteert in logistiek en operationeel hoogstandje

Uiteindelijk werd er zo’n 176 ton van dit type afval in meer dan 100 bins verdeeld over zo’n 9 trucks afgevoerd. Snel schakelen in het leveren van de bins was een logistieke uitdaging. SABIC laadde de katalysator in de bins zelf, Indaver operator-on-site Jozef Claesen (Jos) die instaat voor het dagelijks afvalbeheer op de SABIC site, regelde de bins en was verantwoordelijk voor het begeleiden en beladen van de vrachtwagens. Mede dankzij Jos verliep alles vlekkeloos. 

Goede communicatie en documentatie sleutel tot succes

Efficiënte communicatie tussen de SABIC contactpersonen René Ebus, Senior Manager Turnarounds en SABIC projectteamleden Ad den Teuling, Ivo Kicken en Leo Hamers en Indaver maakte van het project een echt succes. Omdat het kostbare edelmetalen betreft is een goed gedocumenteerd dossier voor SABIC onontbeerlijk. De korte lijnen zorgden ervoor dat de door Indaver samengestelde overzichtelijke documentatie van de diverse analyses en inspectierapporten snel kon worden gedeeld met SABIC. 

Share this page