Focus

Indaver publiceert regelmatig een Focus, waarin we achtergrondinformatie geven over onze activiteiten of onze standpunten verduidelijken. Hier vindt u een overzicht van de gepubliceerde Focussen.

Indaver deelt expertise met gemeenten in masterclass waste-to-energy

Inge Baertsoen 2017-02-09 |

Op 9 februari 2017 geeft Indaver opnieuw de masterclass waste-to-energy, die op het ISWA-Congres eind 2015 zo een succes was. Samen met Keppel Seghers...

Indaver geeft les(je) in ondernemen aan jonge hoogvliegers

Inge Baertsoen 2017-01-19 |

Jonge Vlamingen moeten leren ondernemen, en van wie leren ze dat beter dan van ondernemers zelf? Indaver neemt daarom deel aan ‘Ondernemers voor de...

Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer steunde de afgelopen tien jaar al 150 projecten

Inge Baertsoen 2016-11-06 |

Vlamingen zijn zich ondertussen wel bewust van het feit dat ze duurzamer moeten leven en zuiniger zijn met grondstoffen en energie. Maar ze weten...

Burenraad Indaver viert 25 jaar open buurtcommunicatie

Rob Kruitwagen 2016-10-31 |

Iedereen heeft goede buren nodig, ook bedrijven. Daarom richtte Indaver 25 jaar geleden de burenraad op voor haar eerste installatie in Stabroek. Met...

Samenwerken om het verschil te maken

Rob Kruitwagen 2016-08-24 |

De oplossingen die de circulaire economie vraagt moeten uit verschillende hoeken komen. Ook in 2015 werkte Indaver daarom actief aan de gedeelde...

Toegevoegde waarde creëren met duurzaam afvalbeheer

Rob Kruitwagen 2016-08-01 |

Indaver wil toegevoegde waarde creëren, met oplossingen waar haar klanten behoefte aan hebben en die de samenleving van haar verwacht. Ook in 2015...

Indaver helpt de planeet leefbaar te houden

Rob Kruitwagen 2016-07-14 |

Indaver levert in al haar activiteiten inspanningen om onze planeet leefbaar te houden door zoveel mogelijk materialen en energie terug te winnen en...

Indaver investeert continu in haar talent

Rob Kruitwagen 2016-06-23 |

Indaver zoekt steeds innovatieve en veilige oplossingen voor complexe en soms gevaarlijke afvalstromen. Maar hoe goed onze verwerkingsinstallaties en...

IndaChlor®, duurzame oplossing voor gechloreerde productieresidu's in het Franse Duinkerke

Rob Kruitwagen 2016-06-16 |

Met IndaChlor® heeft Indaver plannen om een nieuwe verwerkingsinstallatie te vestigen in Loon-Plage/Duinkerke voor de recyclage van chloorresidu's en...

Duurzaamheidsverslag 2015: Indaver toont haar toegevoegde waarde

Paul De Bruycker 2016-06-05 |

In haar Duurzaamheidsverslag 2015 toont Indaver welke rol zij speelt in het realiseren van de circulaire economie. Ze legde in 2015 de grondslagen...

Share this page

Focusberichten: jaarlijks overzicht

2017 2016 2015 2014