Focus

Indaver publiceert regelmatig een Focus, waarin we achtergrondinformatie geven over onze activiteiten of onze standpunten verduidelijken. Hier vindt u een overzicht van de gepubliceerde Focussen.

Indaver praktijkvoorbeeld van circulaire economie op Cleantech Forum

2018-05-15

Indaver praat niet alleen over de circulaire economie, ze doet het ook. Omwille van onze toonaangevende rol in de circulaire economie zijn we...

Waste-to-Energy installaties: beschermers en leveranciers van de circulaire economie

2018-02-22

Als we al het afval dat nu in Europa nog gestort wordt, omzetten in energie, kunnen we 13 procent van de Europese huishoudens permanent van stroom en...

1 jaar ECLUSE-werf: werken vorderen gestaag

Rob Kruitwagen 2018-02-12 |

1 jaar na de eerste buislegging van het ECLUSE-netwerk, zijn de werken aan dit grootschalige stoomnetwerk in de Waaslandhaven al behoorlijk...

Ondernemen kan je leren: Indaver-ondernemers voor de klas

Rob Kruitwagen 2018-01-23 |

Jonge Vlamingen moeten leren ondernemen, en van wie leren ze dat beter dan van ondernemers zelf? Indaver neemt daarom deel aan ‘Ondernemers voor de...

Indaver haalt schadelijke stoffen uit de kringloop

Rob Kruitwagen 2017-12-18 |

U vindt ook dat we zuinig moeten omspringen met onze grondstoffen. Maar daarbij wilt u zeker zijn dat de materialen die hergebruikt worden voor nieuwe...

Planet: afval veilig en duurzaam beheren

Rob Kruitwagen 2017-12-11 |

Voor een schone en veilige planeet moeten we minder primaire en fossiele grondstoffen gebruiken en materialen efficiënt recupereren, hergebruiken en ...

People: Bouwen aan een solidaire veiligheidscultuur

Rob Kruitwagen 2017-12-04 |

We werken bij Indaver aan een cultuur waar iedereen bekommerd is om elkaars veiligheid. We hebben doeltreffende instrumenten en procedures. We bieden...

Policy: bouwen aan de circulaire economie

Rob Kruitwagen 2017-10-12 |

Afvalbeheerbedrijven hebben een belangrijke rol te spelen in de circulaire economie. In het hoofdstuk Policy van ons Duurzaamheidsrapport 2016 lichten...

People: geëngageerde medewerkers maken het verschil

Rob Kruitwagen 2017-10-11 |

Om de planeet leefbaar te houden, moeten we slimme technologieën en diensten ontwikkelen. Daarvoor hebben we goeie mensen nodig. Voor Indaver staan...

Prosperity: waarde creëren

Rob Kruitwagen 2017-10-09 |

In een circulaire economie betekent waarde creëren ook zorgen voor de samenleving, en niet alleen voor financiële winst. Wij willen bij Indaver deze...

Share this page

Focusberichten: jaarlijks overzicht

2018 2017 2016 2015 2014