Vijf sleutels voor afvalbeheer in de circulaire economie

Blijven produceren en consumeren zoals we nu doen, is geen optie. In 2100 zijn we met 12 miljard mensen op deze aardbol, met de huidige bevolking verbruiken we al anderhalve planeet. We moeten slimmer omspringen met grondstoffen. Eén antwoord op dit prangend probleem komt uit onverwachte hoek: ons afval. Daar kunnen we materialen en energie uit halen zodat we geen nieuwe grondstoffen moeten aanspreken. Afvalbeheerder Indaver werkt op vijf manieren mee aan deze kringloop.

1.Materialen uit afval recupereren

Indaver is sinds jaar en dag een partner van lokale overheden voor de verwerking van huishoudelijk afval. Uit het ingezamelde PMD en papier halen we materialen voor hergebruik en recycling. Van bio-organisch afval maken we compost voor de landbouw en biomassa voor energiecentrales. Kwikhoudende lampen kleden we uit; aparte componenten zoals glas, metaal en fluorescentiepoeders kunnen hergebruikt worden. Uit plastics halen we grondstoffen om nieuwe plastics te maken. Uit de bodemassen van onze thermische verwerking van afval halen we eindproducten voor de bouw en de metaalindustrie.

2.Leverancier van hoogwaardige grondstoffen aan bedrijven

Kringlopen sluiten betekent vooral dat je materialen hergebruikt zonder dat ze waarde verliezen. Want minderwaardige materialen leiden tot minderwaardige producten. Indaver wil aan de industrie hoogwaardige materialen leveren die nieuwe en schaarse grondstoffen in processen kunnen vervangen en die in kwaliteit niet te onderscheiden zijn van het oorspronkelijke product. Via molecule management wil ze afvalstoffen ontleden tot op de kleinste bouwstenen, moleculen, en die terugwinnen. Zo recupereert Indaver zoutzuur uit gebruikt beitszuur dat ingezet werd om roest te verwijderen van staalplaten. Dit teruggewonnen zoutzuur kan dienen voor de staalindustrie.

3.Producent van groene energie

De circulaire economie heeft ook energie nodig om te draaien, het liefst groene energie. Uit de brandbare, niet-recyclebare afvalstoffen die we beheren, willen we nog elke Joule nuttig toepassen. De stoom die we winnen uit de thermische verwerking van afval zetten we om in elektriciteit die we zelf gebruiken of op het net zetten. De stoom kan ook dienen voor netwerken voor stadsverwarming en voor industriële warmteclusters, waarbij bedrijven de warmte uit onze verwerking afnemen. Zo kunnen we gezinnen en bedrijven voorzien van energie met een veel lagere CO2-uitstoot.

4.Bewaker van de kringloop

Afval kan componenten bevatten die schadelijk kunnen zijn voor mens en omgeving. Deze componenten moeten we afscheiden uit de materialenkringloop. De veiligste manier om deze componenten af te scheiden, is ze af te breken op hoge temperatuur of, indien dat niet kan, ze verantwoord te storten. Indaver heeft draaitrommelovens om afval op zeer hoge temperaturen te verbranden, en stortplaatsen. Ze zijn een belangrijke schakel in de circulaire economie omdat ze schadelijke stoffen uit de materiaal- en voedselketen houden. Zo blijft de kringloop schoon en veilig.

5.Partner in het transitienetwerk

De circulaire economie vraagt nieuwe oplossingen, buiten de geijkte paden. Productieprocessen moeten efficiënter worden, dienstverlening innovatiever, businessmodellen vernieuwender.  Indaver is een strategische partner van Plan C, het transitienetwerk dat fungeert als een laboratorium waar geëxperimenteerd wordt met ideeën om de kringloopeconomie te doen werken. Want de circulaire economie heeft maar kans op slagen als gebruikers, ontwerpers, producenten en afvalbeheerders samenwerken.

Share this page