Palladium: onbetaalbaar metaal uit industrieel afval

Industriële bedrijven zoeken alternatieven voor schaarse en dure grondstoffen. Dit is nodig, want dure grondstoffen drijven de prijs op voor producent en consument. Alternatieven zijn onder meer te vinden in afval. Zo is Indaver erin geslaagd palladium, dat onder andere gebruikt wordt voor de katalysator van uw wagen, terug te winnen.

Probleem: grondstoffenschaarste

De vraag naar metalen en mineralen is de jongste decennia explosief gestegen door de groei van de wereldbevolking en de toename van de welvaart. Maar de grondstoffenvoorraad geraakt uitgeput. Palladium bijvoorbeeld, dat gebruikt wordt in de farmaceutische industrie maar ook voor de katalysator van wagens, dreigt onbetaalbaar te worden. Industriële bedrijven zitten met de handen in het haar en zoeken naarstig naar alternatieven. Ze zien die onder andere in de terugwinning van de materialen die ze nodig heeft, onder andere uit afval. 

Alternatief: Molecule Management

Bedrijven zoeken partners om dit te realiseren en die vinden ze in afvalbeheerder Indaver, met haar Molecule Management. Indaver werkt intensief mee aan een duurzame kringloop, waarbij materialen hergebruikt worden. Voor die duurzame kringloop zijn hoogwaardige materialen nodig om de schaarser wordende grondstoffen te vervangen, want minderwaardige materialen leiden tot minderwaardige producten. Indaver analyseert het chemisch en farmaceutisch afval van haar industriële klanten tot op die moleculen. De bedoeling: terugwinnen van materialen als zoutzuur, ijzeroxide, jodium en nu ook een edelmetaal als palladium.

Middel: isoleren van moleculen

De installatie waarmee Indaver palladium terugwint is zo klein dat je er overheen zou kijken tussen de mastodonten op de Antwerpse vestiging. Maar grote resultaten kan je ook boeken met kleine installaties. De productie-eenheid van 2 vierkante meter op 2 vierkante meter, gekoppeld aan een tankcontainer, volstaat om vloeibaar afval om te zetten in palladium. De palladiummoleculen worden via speciale innovatieve scheidingstechnieken geïsoleerd uit het vloeibaar farmaceutisch afval, zonder dat het eindproduct aan kwaliteit inboet. 

Resultaat: duurzame kringloop

De industrie kan deze kostbare materialen dan opnieuw inzetten. Het afval dat nog overblijft en dat componenten kan bevatten die schadelijk zijn voor mens en omgeving, verwerkt Indaver volgens de meest strikte veiligheidseisen. De veiligste manier is om ze af te breken op hoge temperatuur of, indien dat niet kan, ze verantwoord te storten. Daarnaast gebeurt deze verwerking op een milieuhygiënische en duurzame manier. Zo blijft de kringloop schoon en veilig.

Wilt u IMM in al zijn facetten zien, met onder andere de installatie en de concrete projecten? Surf dan naar deze video.

Share this page