Materialen winnen uit asbehandeling: Indaver deelt knowhow

Indaver wint zoveel mogelijk materialen terug uit het afval dat ze verwerkt, ook bij verbranding. Uit de bodemassen haalt ze dankzij een uniek scheidingssysteem grondstoffen voor de bouw en de metaalindustrie. Deze maand deelt ze haar knowhow op dit vlak op twee belangrijke fora.

In de asbehandelingsinstallatie van Indaver in Doel is de afgelopen veertien jaar meer dan één miljoen ton bodemassen verwerkt. Toen Indaver, in 1996 al, met de voorstudie voor deze installatie begon, had ze één doel voor ogen: residu’s uit haar verwerkingsprocessen omzetten in bruikbare secundaire grondstoffen en zo vermijden dat kostbare primaire grondstoffen moeten worden gedolven. 

Ondertussen heeft iedereen de mond vol van de behoefte om materialen terug te winnen, maar Indaver is al sinds 2000 toonaangevend wat de recuperatie van materialen uit de natte asbehandeling betreft. Ze deelt haar ervaring op dit vlak ook, zoals deze maand op de congressen van CEWEP, de Europese confederatie van waste-to-energy installaties, en van het kennisforum VDI.

Wat de asbehandelingsinstallatie in Doel zo bijzonder maakt is dat ze een nat scheidingsproces gebruikt. De bodemassen uit de verbrandingsovens worden in deze installatie gewassen en gezeefd. Door de natte wassing zijn de ferro- en non-ferrometalen die worden afgescheiden, om nadien door de metaalindustrie als secundaire grondstof te worden gebruikt, zuiverder en van hoge kwaliteit.

Er wordt ook zand teruggewonnen voor de bouw en voor stabiliteitstoepassingen op stortplaatsen, naast granulaten die kunnen worden ingezet in de bouw en in funderingswerken. Op dit moment worden granulaten vooral gebruikt voor de eindafdekking van stortplaatsen. Zo werkt Indaver mee aan een samenleving waarin materialen een duurzame kringloop vormen.

Indaver beschikt ook over een certificaat van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) dat de granulaten geschikt verklaart voor hergebruik als onderfunderingsmateriaal. We proberen het gebruik van deze granulaten nog te stimuleren. 

We zetten daarom ook volop in op de verdere verbetering van het asbehandelingsproces. We doen dit door de ferro- en non-ferro terugwinning te optimaliseren. Daarnaast leveren we inspanningen om de minerale fracties zodanig af te scheiden en de kwaliteit ervan te verbeteren dat ze in weinig te onderscheiden zijn van primaire grondstoffen: closing the loop.

Share this page