Indaver verzilvert FEBEM award voor beste innovatie- of milieuproject

Belgische bedrijven die afval inzamelen, sorteren, behandelen, recyclen of verwerken leveren grote inspanningen om dit op een duurzame manier te doen. Dat is ook FEBEM, dat afvalbedrijven, bedrijven die biomassa produceren en grondreinigingscentra vertegenwoordigt, niet ontgaan. Om deze inspanningen in de bloemetjes te zetten, loofde FEBEM dit jaar voor het eerst de FEBEM Awards uit. Indaver kreeg een award voor haar Molecule Management®.

De deelnemende bedrijven konden indienen voor drie categorieën: de prijs voor beste innovatie- of milieuproject, met een aparte onderscheiding voor kmo’s en grote ondernemingen; de prijs voor beste sociaal initiatief; en de prijs voor beste veiligheidsproject. Indaver diende projecten in voor alle categorieën: Indaver Molecule Management® en het nieuwe industriële warmtenet in Doel voor milieu en innovatie; de veiligheid van industriële voertuigen voor veiligheid; en onze campagne ‘duurzame inzetbaarheid’ voor sociaal initiatief.

Indaver Molecule Management®

In de categorie innovatie- en milieuproject wist Indaver haar nominatie te verzilveren met haar Indaver Molecule Management® voor industriële klanten. Die zijn op zoek naar alternatieven voor dure en schaarse grondstoffen. Met Molecule Management wint Indaver materialen terug op moleculair niveau zodat zoutzuur, ijzeroxide, jodium, zeldzame aardmetalen en edelmetalen uit farmaceutisch en chemisch afval terug in de productieketen kunnen worden gebracht, op een veilige manier. Op onze vestiging in Antwerpen liepen enkele succesvolle pilootprojecten om jodium en palladium, dat wordt gebruikt in de farmaceutische industrie als katalysator in processen, te recupereren. De bedoeling is om deze technieken uit te breiden , in functie van de behoeften van de industrie. De jury prees “het innoverend karakter en de reële meerwaarde van deze innovatie”.

Veiligheid van industriële voertuigen

In de andere categorieën heeft Indaver niet gewonnen, maar kon ze wel twee nominaties in de wacht slepen. In de categorie veiligheid was dat ons project voor de veiligheid van industriële voertuigen. Met een sluitend beheerssysteem van alle industriële voertuigen, zowel op het vlak van procedures als van technische maatregelen wil Indaver het aantal incidenten met deze voertuigen verder terugdringen. Dit gebeurt met een centraal systeem waarmee we alle voertuigen via een draadloos netwerk online kunnen opvolgen. 

Ook genomineerd: duurzame inzetbaarheid

Indaver was nog met een derde project genomineerd, in de categorie HR: Blij(f) onderweg met Indaver. Indaver ontwikkelt een personeelsbeleid dat ervoor zorgt dat haar medewerkers langer gezond en met volle goesting aan de slag blijven. Ze heeft een handige vouwkaart (type z-card) ontworpen, naar het voorbeeld van een metroplan. Dit plan toont een netwerk van 4 verschillende lijnen, haltes en knooppunten om hun loopbaan uit te stippelen en af te stemmen op de verschillende fases in hun leven, op en naast de werkvloer.

Erkenning voor inspanningen

We zoeken niet aflatend naar nieuwe en innovatieve technologieën voor de duurzame verwerking van afval. We doen voortdurend inspanningen om de impact die onze activiteiten hebben op mens en milieu te beperken, en om de veiligheid van iedereen die (in)direct bij onze activiteiten betrokken is te bewaken. De FEBEM-award en de twee nominaties zijn voor Indaver een bevestiging dat ze met haar volgehouden inspanningen op het vlak van duurzaamheid in de juiste richting werkt.

Share this page