Indaver pluist ADR-wetgeving uit om klanten te ontzorgen

De wetgeving verandert voortdurend. Dat bleek begin april nog, toen de ADR-regelgeving rond het vervoer van gevaarlijke stoffen werd aangepast. Indaver wil klanten maximaal ontzorgen door alle wet- en regelgeving op de voet te volgen en klanten wegwijs te maken, en ze deed dat ook nu.

De ADR-wetgeving regelt het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Ze bepaalt wat gevaarlijke goederen en stoffen zijn, hoe ze moeten verpakt worden voor vervoer in tanks, containers en voertuigen, en onder welke voorwaarden ze vervoerd kunnen worden. 


Deze regelgeving, die op Europees niveau is vastgelegd, wordt met regelmaat aangepast. Dat was ook zo begin dit jaar, toen een aantal bepalingen rond het vervoer van lege, ongereinigde verpakkingen werd gewijzigd. Deze wijzigingen gingen begin 2014 in.

Indaver wil voor haar klanten een betrouwbare partner zijn voor hun afval- en materialenbeheer.  Het beheer van afvalstoffen vergt vandaag de dag een grote knowhow op het vlak van milieureglementering en wetgeving, en Indaver heeft die expertise in huis. 

Ze is perfect op de hoogte van de recentste wetgeving en reglementering en ziet het als een onderdeel van haar totale dienstverlening om klanten snel en grondig te informeren over wijzigingen die hen aanbelangen.

Daarom zocht ze in detail uit hoe de ADR-wetgeving precies veranderd is en bracht ze haar klanten met een informatiebrochure meteen op de hoogte, zodat zij kunnen inschatten welke gevolgen dit heeft voor hun eigen afvalbeheer. 


Het gaat om het aanvullend Multilateraal Akkoord (M268). Voor bepaalde verpakkingen, in het bijzonder ongereinigde lege verpakkingen waarin gevaarlijke (afval)stoffen hebben gezeten, waren de voorschriften tot voor kort niet vanzelfsprekend voor transportbedrijven en voor de afvalsector.

Het nieuwe akkoord brengt duidelijkheid. Het geeft klanten houvast en vergemakkelijkt voor hen het vervoer van afgedankte lege en ongereinigde verpakkingen. Bovendien kunnen die voortaan vervoerd worden in overeenstemming met de ADR-wetgeving. Verpakkingen van explosieve of besmettelijke stoffen alsook pcb’s en asbest blijven buiten de regeling. Er is ook extra aandacht voor verpakkingen die oxiderende stoffen hebben bevat.


De logistieke arm van Indaver ploos de teksten uit en vatte de voorschriften waarop klanten moeten letten voor het laden, het gebruik van verpakkingen, het vervoer en de documenten, bondig en helder samen. Op deze manier werkt Indaver met haar klanten samen aan een veilig, wettelijk en  risicoloos afvalbeheer.

Share this page