Indaver boekte in 2013 uitstekende resultaten, een stevige basis voor verdere groei.

Indaver boekte in 2013 uitstekende resultaten. Met 1665 werknemers stond Indaver in voor het beheer van 5 miljoen ton afval en realiseerde een omzet van 526 miljoen euro. Rekening houdend met de bijzonder uitdagende omgeving legt dit een stevige basis voor verdere groei. Indaver breidt haar activiteiten in Europa verder uit met de steun van haar aandeelhouders (DELTA, de Vlaamse Milieuholding en een groep van industriële aandeelhouders). Indaver is op dit ogenblik actief in België, Nederland, Duitsland, Ierland en de UK. Al deze businessregio’s leverden een aanzienlijke bijdrage aan het resultaat. Indaver is ook actief in andere Europese landen zoals Portugal en Italië.

 

Strategie

Indaver heeft een duidelijke strategie voor ogen: uitbaten van gespecialiseerde installaties en beheren van intelligente afvalbeheerssystemen met focus op duurzaam materialen- en energiebeheer. Wij verwerken industrieel en gevaarlijk afval, huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval en biomassa. Steeds met de focus op een maximale valorisatie van materialen en energie en steeds werkend met een strikte naleving van de strenge vergunningsvoorwaarden voor ogen.

Naar een circulaire economie

Jaarlijks wordt meer dan 5 miljoen ton afval beheerd, waarvan het grootste deel duurzaam wordt gevaloriseerd tot energie en materialen. Voor Indaver is afval een waardevolle grondstof. Door haar integrale visie op afvalbeheer werkt de onderneming mee aan een samenleving waarin materialen een duurzame, gesloten kringloop vormen: een circulaire economie.

Indaver heeft bedrijfseigen innovatieve dienstverleningsconcepten uitgewerkt: Total Waste Management voor de industrie en Public waste PartnershipS voor overheden.

Indaver wil een leidende dienstverlener zijn voor het beheer van gevaarlijk afval in Europa. Om dit te bereiken bouwt de onderneming, via organische groei en zorgvuldig overwogen acquisities, systematisch haar verwerkingscapaciteit en commerciële activiteiten uit over heel Europa. We zijn steeds op zoek naar nog betere manieren om afvalstoffen te valoriseren.

In het verleden richtten we ons vooral op het neutraliseren van gevaarlijk afval, gewoonlijk door moleculen af te breken in een chemisch proces. Vandaag ligt onze focus op welke componenten/ moleculen in afvalstromen voldoende waarde kunnen hebben om teruggewonnen te worden, op een veilige en economisch haalbare manier. We werken ook aan een verdere optimalisering van onze energieproductie door onze waste-to-energy capaciteit uit te breiden en te investeren in een verhoging van de recuperatiegraad van de restfracties. Zo brengen we, samen met onze klanten, een circulaire duurzame economie elke dag een stap dichterbij.

Indaver heeft een ruime ervaring in het helpen van landen om een duurzaam afvalbeheer op te zetten. Indaver is er sterk van overtuigd dat het verder gemeentelijke overheden kan ondersteunen in het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.

Met onze jaarlijkse duurzaamheidsrapportering tonen we, trouw aan onze kernwaarde ‘met oog voor mens, veiligheid en milieu’, onze resultaten.

Share this page