Europese kwaliteitsstempel voor Indaver Relight

Indaver Relight is sinds kort, als eerste bedrijf voor lampenrecycling in Europa, de trotse houder van het prestigieuze WEEELABEX-certificaat. Met de installatie, waar ze jaarlijks uit 30 miljoen lampen tot 95 procent van de materialen terugwint, toont Indaver zich een gangmaker van de duurzame circulaire economie.

WEEELABEX staat voor Waste Electric and Electronic Equipment Label of Excellence. Het is een certificaat van het WEEE-forum, een platform van 39 Europese organisaties die afgedankte elektrische en elektronische apparaten inzamelen en verwerken. Indaver Relight in Doel kreeg het certificaat na een audit van drie dagen, waarbij de WEEE-inspecteurs zich concentreerden op de veiligheid, de Hg-monitoring (controle van kwikgehalte) en de kwaliteit van de recyclebare fracties. Op al deze punten behaalde Indaver Relight een uitmuntende score.

Dat is geen toeval. Dankzij geavanceerde technieken kan de installatie van Indaver Relight tot 95 % van het materiaal van de kwikhoudende lampen, vooral glas en metaal, terugwinnen voor recycling of nuttige toepassing. Het gaat om TL-lampen, spaarlampen en andere gasontladingslampen. De materialen worden in de installatie grondig gezuiverd via doorgedreven scheidingstechnieken.

Daarnaast recupereert Indaver Relight het fluorescentiepoeder uit de lampen en voert deze af voor recycling van zeldzame aardmetalen, kostbare grondstoffen die gebruikt worden voor  energie-efficiënte in nieuwe technologieën zoals smartphones en laptops.. Indaver is lid van RECRIMET (Zero-waste Recuperation of Critical Metals from residues), een initiatief van de KU Leuven dat onderzoekt hoe aardmetalen zo efficiënt mogelijk kunnen worden teruggewonnen met een minimale impact op het milieu.

Dit alles past in de missie van Indaver om de industrie te helpen verduurzamen, om zo de omschakeling te maken van een lineaire economie, die grondstoffen één keer gebruikt om producten te maken, naar een circulaire economie, waarin materialen steeds opnieuw hergebruikt worden. Dat kan door herstel, verlengd gebruik, hergebruik en door recycling, zoals bij Indaver Relight, waarbij nieuwe en schaarse grondstoffen in industriële processen vervangen worden door hoogwaardige materialen die zijn teruggewonnen uit afval.

Daarbij verliest Indaver nooit de veiligheid uit het oog. Kwik, uit de lampen, is een gevaarlijk goedje voor mens en milieu, en Indaver Relight hanteert de strengste veiligheidsnormen in en rond haar gebouwen. Want alleen door hoge kwaliteitseisen te hanteren en door gevaarlijke stoffen uit het afval te verwijderen, helpen wij de cirkel ook echt duurzaam te sluiten.

Share this page