Compliance

Indaver biedt de ecologisch en economisch meest verantwoorde oplossing voor het afval dat ze van industriële klanten en openbare besturen in beheer krijgt. Daarbij zijn twee scenario’s mogelijk: verwerking in eigen installaties of in installaties van derden, de outlets. Indaver vindt het zeer belangrijk dat de verwerking bij derden milieuveilig gebeurt en controleert dit dan ook periodiek.

Outletmanagement 

Indaver heeft in Europa een netwerk van ongeveer 475 externe verwerkingscentra voor de materialen (afval en grondstoffen) van haar klanten. Dit gaat van zeer kleine, specifieke installaties (zoals reinigen en herstellen van vaten en grote plastic containers) tot zeer grote, geïntegreerde ondernemingen (zoals meeverbrandingsinstallaties met bijbehorende voorbehandelingsplatformen).

Strenge audits

Dankzij een gestructureerd outletmanagement bieden we onze klanten dezelfde waarborgen voor de verwerking van afvalstoffen door derden als voor onze eigen installaties. Indaver verifieert immers dat de verwerking er milieuveilig gebeurt, volgens de geldende wetgeving. Daarvoor heeft ze speciale mechanismen opgezet. 

Alle outlets moeten een prekwalificatievragenlijst (PQQ) of het equivalent ervan invullen en ondertekenen vooraleer er een overeenkomst tussen Indaver en de outlet wordt opgemaakt. De PQQ controleert de minimale wettelijke vereisten opdat de outlet het afval kan aanvaarden en verwerken in zijn installaties. 

In 2014 kwam daar een nieuwe aanpak bij voor de goedkeuring van outlets. Bij kritische activiteiten is voortaan de ‘Quality Environment Safety Health Approval’ verplicht. Een activiteit wordt als kritisch beschouwd wanneer er minimale wettelijke vereisten voor de verwerkingsmethode zijn, en/of wanneer het gaat om specifieke kritische afvalstromen zoals explosieven, peroxides of radioactief afval. 

Een outlet met ‘QESH Approval’ moet werken volgens de Europese en nationale afvalwetgeving, de ‘Best Practice Classification and Characterisation’ procedure (BPCC) van Indaver en onze ’10 Codes van goede praktijken in afvalbeheer’. Na deze evaluatie is het duidelijk of een bepaalde kritische activiteit in de outlet kan gebeuren. In bepaalde gevallen zal de vestiging van een outlet aan een volledige audit onderworpen worden.

In 2015 willen we er voor zorgen dat de ‘QESH Approval’ van toepassing wordt voor alle kritische activiteiten.

Strenge eisen, ook voor logistiek

Indaver heeft een breed aanbod aan logistieke dienstverlening voor gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval. Door haar jarenlange ervaring met afvaltransport (inclusief AZDR) hanteert ze strikte procedures. De externe logistieke partners van Indaver zijn onderworpen aan dezelfde audits en moeten voldoen aan dezelfde strenge voorwaarden als onze eigen logistieke diensten.

Share this page