Veiligheid, onze prioriteit

Indaver laat niets aan het toeval over om de veiligheid van haar eigen medewerkers, van bezoekers, leveranciers, onderaannemers of buren te garanderen. We evalueren voortdurend onze veiligheidsprestaties. Bij problemen of incidenten nemen we corrigerende maatregelen of passen we ons veiligheidsbeleid aan.

Preventie

Preventieadviseurs inspecteren regelmatig onze vestigingen en hebben daarbij oog voor orde, netheid en zichtbare risico’s. Het productiepersoneel doet op vaste momenten inspectierondes, waarbij het aan de hand van een checklist de veiligheid waarborgt. Sensibilisatiecampagnes, communicatie-instrumenten en opleidingsprogramma’s maken alle medewerkers – eigen of externe – bewust van het belang van veiligheid op de vestigingen van Indaver.

Proactieve aanpak

We voorzien ons personeel van aangepaste beschermende kledij en zorgen voor technische maatregelen, job safety analyses en specifieke veiligheidsprocedures om de veiligheid op onze vestigingen te garanderen. We onderzoeken proactief waar het beter kan en voeren de noodzakelijke veranderingen aan onze managementsystemen door. Dit omvat regelmatige evaluaties van alle relevante wetgeving en richtlijnen voor goede praktijken, opsporen van gevaren en risicoanalyses, audits voor al onze vestigingen en activiteiten, onderzoek naar incidenten en non-conformiteit, en opleiding.

Veiligheidsdialoog

Tijdens observatierondes spreken leidinggevenden medewerkers en onderaannemers aan over veiligheid. Ze krijgen daarom opleiding over het herkennen van veiligheidsrisico’s op onze vestigingen, over hoe ze hun bevindingen kunnen communiceren en hoe ze zelf het goede voorbeeld kunnen geven. Via "preventietweets" wordt de dialoog over veiligheid levend gehouden.

Veiligheid bewaken

Indaver volgt continu haar veiligheidsprestaties op aan de hand van de Veiligheidsindex. Die brengt naast de ongevallen met werkverlet ook ongevallen met interne of externe EHBO in kaart, alsook schijnongevallen en onveilige situaties. We gebruiken deze Veiligheidsindex om de veiligheidsdoelstellingen voor Indaver België te bepalen.

Sensibilisatie van klanten

Door onze klanten te tonen wat er bij de verwerking van afval komt kijken en hen hier goed over te informeren, maken we hen meer bewust van de risico’s.

Share this page