Stortplaatsen: sluitstuk van duurzaam afvalbeheer

Storten is de laatste optie bij duurzaam afvalbeheer, maar voor een aantal afvalstoffen dat niet nuttig toegepast of thermisch verwerkt kan worden, blijft het noodzakelijk. Indaver waakt er over dat het veilig gebeurt. Het stortafval op onze deponieën is een radertje in onze waste-to-energy keten, daaraan onttrekken we methaan waarmee we energie kunnen opwekken.

Locaties

  • In Antwerpen is er een deponie categorie 1. Op deze categorie van deponie worden gevaarlijke afvalstoffen en reststoffen van de verbranding en/of de behandeling van afvalstoffen gestort.
  • In Doel is er een deponie categorie 1 en een deponie categorie  2. Deponie categorie 2 is er voor anorganisch niet-gevaarlijk afval met een laag gehalte aan organisch-biologisch afbreekbare stoffen.
  • Op de deponie categorie 2 van de Intercommunale Vereniging Hooge Maey die Indaver exploiteert, wordt afval gestort met een hoog gehalte aan organisch-biologische componenten.

Veiligheid

Indaver waakt strikt over de milieuveiligheid van haar stortplaatsen. Via een elektronisch lekdetectiesysteem controleert ze of de bodem voldoende beschermd is tegen insijpeling van afvalstoffen. Ze zorgt er ook voor dat er voldoende financiële reserves zijn voor de eindafdekking en voor de nazorg wanneer de stortplaats niet langer gebruikt wordt.

Stortplaatsen: bron van biogas

Via haar participatie in de Intercommunale Hooge Maey in Antwerpen is Indaver betrokken in de energetische valorisatie van het stortgas van deze deponie. Op de Hooge Maey wordt al sinds 2004 biogas gewonnen uit bio-organisch restafval. Vier motoren wekken energie op voor ongeveer 4 800 gezinnen.

Duurzaam met ruimte

Indaver springt zuinig en duurzaam om met ruimte. Omdat de deponie categorie 1 in Antwerpen bijna vol was en er in Vlaanderen geen nieuwe stortplaatsen mogen bijkomen, heeft Indaver een innovatieve manier gevonden om de deponie uit te breiden. Van de ‘vallei’ tussen haar eigen stortplaats en de aanpalende stortplaats voor niet-gevaarlijk afval van de intercommunale Hooge Maey is in 2013 een nieuwe stortplaats gemaakt.

Share this page