Operational excellence

Indaver heeft een ruim palet aan eigen verwerkingsoplossingen voor alle mogelijke afvalstromen. Met eigen grootschalige en hoogtechnologische installaties en met overslagcentra in België en in het buitenland bieden wij de zekerheid van een veilige verwerking, waarbij acceptatie gegarandeerd is. Onze klanten waarderen de voordelen van een directe afvoer van hun vestigingen naar een eindverwerker, omdat ze zo de kosten kunnen beheersen en de risico’s vermijden. 

Breed netwerk van installaties

Indaver heeft hoogtechnologische verwerkingsinstallaties in heel Europa. Voor meer gespecialiseerde afvalstromen doen we een beroep op ons netwerk van partners in België en in het buitenland. Dat betekent dat we voor internationale klanten ook buitenlandse afvalstromen kunnen verwerken en het afvaltransport tot een minimum beperken. We onderwerpen al onze partners regelmatig aan grondige audits, zodat we onze klanten een correcte verwerking kunnen garanderen.

Terugwinning van materialen en energie

Indaver wint uit afval materialen terug voor recycling of nuttige toepassing. We kiezen voor elke stroom de duurzaamste verwerkingstechnologie. Efficiënt sorteren en zuiveren leveren hoogwaardige eindproducten op, klaar voor hergebruik of recycling. We zetten ook zoveel mogelijk vernieuwende technologieën in om energie terug te winnen uit afval.

Kwaliteit en performantie

Indaver kiest steeds voor de best beschikbare technologie om de afvalstromen van haar klanten te verwerken. We houden voortdurend gelijke tred met de technologische vernieuwingen, wettelijke aanpassingen en maatschappelijke evoluties. We vernieuwen en verbeteren onze installaties continu om nog meer materialen en energie uit afval te halen en de verwerking van afvalstromen nog performanter te maken.

Energie-efficiëntie

CO2 is het voornaamste broeikasgas verantwoordelijk voor de klimaatverandering. 90 % van dit gas wordt uitgestoten voor energetische toepassingen. Hoe energie-efficiënter installaties, processen en gebouwen zijn, hoe meer de CO2-uitstoot wordt beperkt. Indaver zoekt voortdurend naar manieren om haar eigen energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Daarvoor neemt ze haar installaties en processen onder de loep om te zien hoe ze haar energiehuishouding kan verbeteren.

Share this page

Indaver, terugwinning van materialen en energie