Maximale materiaalrecuperatie

Indaver is leverancier van hoogwaardige materialen en hoopt dit in de toekomt verder te kunnen uitbreiden. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe en betere manieren om materialen te recupereren.

Indaver Molecule Management

Recycling is, mede dankzij de inspanningen van Indaver, de standaard geworden voor afvalstromen zoals glas, papier en plastics. Uit gevaarlijk afval kunnen we echter alleen grondstoffen terugwinnen als we zeker zijn dat dit veilig kan gebeuren voor mens en milieu. Indaver gaat deze uitdaging aan.We zoeken voortdurend naar nieuwe en betere manieren om ook gevaarlijke afvalstoffen te valoriseren. In het verleden lag de klemtoon op het neutraliseren van gevaarlijk afval door molecules af te breken in chemische processen. Nu bestuderen we welke componenten van deze afvalstromen voldoende waardevol zijn om ze op een veilige en efficiënte manier terug te winnen. We gaan dus kijken naar de kleinste bouwstenen, moleculen, en zien welke opnieuw nuttig en veilig kunnen worden gebruikt. Een voorbeeld hiervan is de zoutzuurregeneratie van Indaver bij Tata Steel in IJmuiden. We onderzoeken nu of en hoe we chloor, zwavelzuur, fluor, jodium en waardevolle metalen kunnen terugwinnen.

Kostbare palladium teruggewonnen uit industrieel afval

Aangezien onze primaire grondstoffen slinken en er een globale druk is om kosten te reduceren, haalt onze industrie zoveel mogelijk materialen uit afval, naast het gewone afval ook uit complex industrieel afval. Palladium is zo’n zeldzame natuurlijke grondstof - en dus erg duur - die als katalysator in farmaceutische processen wordt inzet. Gezien de schaarsheid en hoge kostprijs is het voor de industrie dus zeer interessant om dergelijk materiaal terug te winnen.

Om uit dat complexe industrieel afval nog zoveel mogelijk materialen terug te winnen, heeft Indaver het Indaver Molecule Management® in het leven geroepen. Zij analyseren het chemische en farmaceutische afval  tot in het kleinste detail, of op moleculair niveau.

Speciale innovatieve technieken maken het  immers mogelijk om schaarse en waardevolle moleculen zoals bijvoorbeeld  zoutzuur, ijzeroxide, zeldzame aardmetalen, jodium en palladium te isoleren zonder aan kwaliteit van het eindproduct in te boeten. Het afval dat overblijft, wordt verwerkt volgens de meest strikte veiligheidseisen. Zo kunnen zeldzame materialen opnieuw ingezet worden in de industrie. Op dat moment kan je spreken van een circulaire economie omdat we zo de kringloop op deze manier écht sluiten.

Jodiumterugwinning verhoogt marktcompetitiviteit Europese industrie

Jodium kent vele toepassingen: als anti-oxidant in chemische processen, als katalysator bij de productie van geneesmiddelen of als contrastvloeistof in de geneeskunde. Zeker bij de productie van azijnzuur, nylon en de gekende jodiumtabletten, is jodium een essentiële grondstof. Omdat jodium vooral in Japan en Chili voorkomt en dus naar Europa geëxporteerd moet worden, is deze grondstof erg duur.
Het terugwinnen van jodium is dus een economisch interessante oplossing voor de Europese grootindustrie. Het verhoogt ook de onafhankelijkheid van Europa inzake de afname van primaire grondstoffen uit andere continenten.

Als Europese afvalspeler beheert Indaver zo’n 5 miljoen ton afval per jaar. Samen met een aantal klanten die enkele jodiumhoudende afvalstromen hebben, heeft Indaver in de zomer van 2014 een pilootproject opgezet. Daarbij werd vnl. gekeken naar milieutechnische haalbaarheid en de kwaliteit van het eindresidu. Grondige labo-analyse van diverse testresultaten bevestigde een zuivere kwaliteit van het teruggewonnen jodium. Om de afzet van grotere volumes gerecupereerd jodium te verzekeren is Indaver in gesprek met diverse mogelijke afnemers.

Op basis van onze piloottestervaring bij het jodiumterugwinningsproject plant Indaver de opschaling van dergelijke recuperatietechnologie met als einddoel  een full scale recoveryplant op onze site in Antwerpen.

Terugwinning van residu’s

Indaver bekijkt op welke manier de residu’s uit de thermische verwerking met energierecuperatie (waste-to-energy) kunnen worden ingezet. Het gaat bijvoorbeeld om de terugwinning van zeldzame aardmetalen, fosfor en koper. Op die manier hoeven geen nieuwe grondstoffen worden gedolven en wordt het te storten residu verder beperkt.

Share this page

Afval, bron van waardevolle grondstoffen