Customer Zone: meer efficiëntie, meer transparantie

Indaver wil de complexe afvaladministratie efficiënt beheren en vergemakkelijken voor haar klanten. De Customer Zone, het online klantenportaal van Indaver, biedt de klant volledige transparantie en traceerbaarheid, waarbij de klant zijn projecten de klok rond kan opvolgen en de complexe afvaladministratie efficiënt kan beheren. Dit webportaal biedt toegang tot de belangrijkste informatie, documenten en rapporten. De klant kan een uitgebreide rapportering van de kosten en de hoeveelheden van zijn afvalstoffenpakket inkijken, in detail en via totaalrapportages. De afvoerplanningsaanvragen verlopen via elektronische weg, waardoor informatie gegarandeerd correct en volledig is en gemakkelijk opgevolgd kan worden. 

Share this page