Tankenpark: uitbreiding garandeert veilige verwerking 'complex' afval

Om de veilige verwerking van vloeibare afvalstoffen te kunnen garanderen heeft Indaver haar tankenpark uitgebreid en is ze gestart met de verwerking van metaalalkylen.

Campagne tanks

Er zijn twee opslagtanks van 500 m3 bijgekomen, zogenaamde "Campagne Tanks". Met deze tanks kan Indaver inspelen op grote hoeveelheden vloeibaar afval die plots verwerkt moeten worden, zoals vervuild bluswater.

Specialty tanks

Indaver heeft van de capaciteitsuitbreiding met de "Campagne Tanks" gebruikgemaakt om het systeem van de directe injectie van de verbrandingsinstallaties te optimaliseren met twee Specialty Tanks van 55 m3 voor kleine, gespecialiseerde en moeilijke stromen. Als een vrachtwagen leeg is en er (nog) geen andere is, vult een specialty tank het gat.

Losstation metaalalkylen

Indaver gaat op de vestiging in Antwerpen metaalalkylen verwerken, die onder andere gebruikt worden in farmaceutische producten en led-lampen. Met het oog op de veilige verwerking van deze brandbare stof werden een losstation en een directe injectie gebouwd op een van de draaitrommelovens om de metaalalkylen over te pompen.

Voor de verwerking is Indaver een partnerschap aangegaan met de leverancier van deze afvalstof AkzoNobel. AkzoNobel werkt al vele jaren met zuivere metaalalkylen en is dus een expert op het vlak van veilig en verantwoord omgaan met dit product. Zij hebben bij elke stap van dit project advies gegeven over procesveiligheid, werkprocedures en instructies, persoonlijke beschermingsmiddelen en opleidingen.

Share this page