Indaver België: Missie, kernwaarden en strategie

Missie: partner van de circulaire economie

Indaver wil meewerken aan de overgang van een lineaire economie, waarin grondstoffen eenmalig worden gebruikt, naar een circulaire economie, waarin materialen die we anders weggooien, een nieuwe en hoogwaardige grondstof worden. Haar missie is dan ook duidelijk: duurzaam afvalbeheer, met de focus op duurzaam materialen- en energiebeheer.Deze missie is onze leidraad bij elke oplossing voor klanten die we onderzoeken en voorstellen. Wij beheren intelligente afvalbeheersystemen en exploiteren complexe en vernieuwende verwerkingsinstallaties voor industrieel en gevaarlijk afval, huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval en bio-organisch afval. We winnen daarbij zoveel mogelijk materialen en energie terug, volgens de strengste milieunormen.

Kernwaarden: leidraad van duurzame bedrijfsvoering

Indaver is een waardengedreven bedrijf. Die waarden maken duidelijk waar wij voor staan. Alles wat wij doen moet de toets aan deze waarden doorstaan. In onze bedrijfscode is opgenomen hoe we onze kernwaarden als leidraad van ons dagelijks handelen zien.Onze kernwaarden zijn:

  • oog voor mens, veiligheid en milieu,
  • open in woord en daad,
  • met aandacht voor continue verbetering,
  • gericht op resultaat,
  • in wederzijds vertrouwen. 

Indaver zet de best beschikbare technologie in om de impact op mens en milieu zo klein mogelijk te houden en zoveel mogelijk materialen en energie terug te winnen. We waken over de veiligheid van medewerkers en omgeving. We werken transparant en leven wet- en regelgeving strikt na.

Strategie: totale dienstverlening

Als u kiest voor Indaver, dan bestaat onze strategie er in om u de zorg voor het beheer en de verwerking van uw afval uit handen te nemen. We doen dit aan de hand van twee strategische dienstverleningsconcepten die kwalitatieve, duurzame en kostenefficiënte totaaloplossingen bieden op maat van industriële bedrijven en openbare besturen.

Total Waste Management (TWM)

Met haar Total Waste Management-concept neemt Indaver, waar gewenst, op een flexibele wijze het afvalbeheer van klanten over, van advies, preventie en inzameling onsite over verwerking en administratie tot de exploitatie van installaties. De basisactiviteit is de thermische verwerking in complexe en hoogtechnologische installaties. Tijdens de verwerking worden zoveel mogelijk materialen en energie teruggewonnen.Indaver concentreert zich met deze dienstverlening in de eerste plaats op de (petro) chemie, farmacie, auto, metallurgie en elektronica, in België geconcentreerd in het Antwerpse havengebied. Deze industriële bedrijven zoeken geïntegreerde oplossingen voor hun afvalbeheer, zodat ze zich kunnen bezighouden met hun core business. Wij geven hun die met onze unieke TWM-aanpak.

Public Waste PartnershipS (PwPS)

Dit is het dienstverleningsconcept voor de markt van huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval. Wij zijn voor gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden een belangrijke en betrouwbare partner voor een duurzaam afvalbeleid. Openbare besturen gaan voor hun afvalbeheer namelijk steeds vaker in zee met een gespecialiseerde partner als Indaver. Wij streven daarbij naar langetermijnsamenwerking, vaak in intensieve partnerships, met gezamenlijke investeringen in verwerkingscapaciteit.Met onze Public waste PartnershipS bieden wij een brede waaier aan kwaliteitsvolle oplossingen aan die openbare besturen toelaten om flexibel te werken. Bij deze activiteiten staan hoogwaardige recycling en energetische valorisatie centraal. De verwerking van bio-organisch afval, via composteren en vergisten, wint ook aan belang.

Share this page

Indaver, toonaangevend in duurzaam afvalbeheer