Kerncijfers voor Indaver België - 2016

Opmerking terugwinning van energie: aantal gezinnen indien alle teruggewonnen energie zou omgezet worden naar elektriciteit

Share this page