Indaver is lid van de volgende organisaties:

Essenscia

Essenscia vzw, de Belgische federatie van de chemische industrie en life sciences is een multisectorale koepelorganisatie die de talrijke activiteitensectoren van de chemie, kunststoffen en life sciences vertegenwoordigt. Essenscia groepeert bijna 800 ondernemingen, die samen goed zijn voor meer dan 95% van de totale omzet van de sector en biedt haar leden informatie, concrete diensten en advies op maat. Bovendien vertegenwoordigt en verdedigt essenscia de belangen van haar leden in België en Europa.

Voka

Voka, het Vlaams netwerk van Ondernemingen, ontstond in januari 2004, toen het Vlaams Economisch Verbond en de acht regionale Kamers van Koophandel in Vlaanderen besloten om in een alliantie intensief samen te werken. Het vertegenwoordigt meer dan 18 000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65 % van de private werkgelegenheid en 66 % van de toegevoegde waarde in Vlaanderen.Sinds 2008 werkt Voka nauw samen met 30 sectororganisaties, zoals onder andere essenscia Vlaanderen en GO4CIRCLE.

BW2E

BW2E (Belgian Waste-to-Energy), een feitelijke vereniging van Belgische installaties voor energetische valorisatie van restafval, werd in 2009 opgericht. Het is een platform dat alle Vlaamse, Waalse en Brusselse eigenaars van waste-to-energy installaties voor huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval verenigt. Indaver lag mee aan de basis van de oprichting ervan. BW2E telt momenteel 15 leden, samen zijn ze goed voor de thermische verwerking van 2,5 miljoen ton afval waaruit energie wordt gerecupereerd. BW2E-leden wisselen kennis uit, en nemen gemeenschappelijke standpunten in om de belangen van de sector te verdedigen op nationaal en Europees niveau. Indaver is verantwoordelijk voor het secretariaat van de federatie en voor de voorbereiding van bepaalde dossiers.

Plan C

Indaver is mede-oprichter van Plan C, het Vlaamse transitienetwerk voor duurzaam materialenbeheer. Individuen, bedrijven, consumenten, overheidsinstanties, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties werken er samen aan een economie en maatschappij die op duurzame wijze met materialen omgaat.Plan C is één van de drie pijlers van het Vlaams materialenprogramma. Het Vlaams materialenprogramma is één van de dertien doorbraakprojecten van Vlaanderen in Actie en heeft tot doel om Vlaanderen tegen 2020 naar de top 5 van Europese regio’s te loodsen op het vlak van duurzaam materialenbeheer. Sinds 2013 is Indaver een strategisch partner van Plan C.

Internationaal

Indaver werkt samen met partners op internationaal niveau: Eurits, ISWA, CEWEP.

Share this page