Indaver in België: toonaangevend in duurzaam afvalbeheer

België loopt in Europa voorop inzake duurzaam afvalbeheer. Indaver is in België een betrouwbare partner voor een ecologisch en economisch verantwoorde afvalverwerking. We lopen voorop op het vlak van onderzoek en ontwikkeling in dit domein. We bieden industriële bedrijven en overheden in België kwalitatieve oplossingen voor materialenbeheer en verwerken op onze vestigingen een brede waaier aan afvalstoffen met de beste beschikbare technologieën.In onze oplossingen voor onze klanten winnen wij zoveel mogelijk materialen en energie terug. Dat is dringend nodig. De wereldbevolking groeit pijlsnel, de druk op de steeds schaarser wordende grondstoffen en energie is onhoudbaar. Bij Indaver beseffen we dat we moeten gaan naar een circulaire economie, die slimmer omspringt met materialen en energie. De manier waarop we denken over afval speelt hierbij een belangrijke rol. Afval zien we in deze wereld nog als een probleem, maar het wordt tijd dat we het gaan beschouwen als een kans. Indaver speelt een voortrekkersrol, als leverancier van hoogwaardige grondstoffen en hernieuwbare energie. Zo worden wij een partner voor overheid, industrie en samenleving in de circulaire economie.

Hoogkwalitatieve dienstverlening

Indaver is een Europese groep actief in afvalbeheer voor industrie en overheid. Voor de industrie in België is Indaver een integrale dienstverlener met haar ontzorgende concept Total Waste Management, een duurzame totaaloplossing voor de (groot)industrie. We hebben hier ook totale dienstverlening op maat van de openbare besturen: de Public waste PartnershipS

Wij bieden een veilige, betaalbare en duurzame oplossing voor afval door onze verregaande expertise op het vlak van technologie, markt en regelgeving, onze aandacht voor het milieu en voor terugwinning van energie en materialen. 

Wij hebben een brede waaier van eigen installaties, aangevuld met verwerkingsmogelijkheden bij derden. Daarbij hoort ook de volledige ondersteuning van onze klanten, in de vorm van advies rond de beste verwerkingsoptie, administratie en rapportage. Zo garanderen wij transparantie en traceerbaarheid.

Wij zetten zwaar in op ‘operational excellence’: we zoeken voortdurend naar vernieuwende manieren om onze dienstverlening nog te verbeteren.

Gangmaker van de circulaire economie

Voor Indaver staat het kwalitatief sluiten van kringlopen centraal: zoveel mogelijk materialen en energie terugwinnen uit afvalstoffen, op een energie-efficiënte manier, met de laagst mogelijke CO2-uitstoot en de hoogste kwaliteitseisen. Afval is voor ons slechts een fase in de levensloop van een materiaal. Het is een bron van nieuwe grondstoffen en hernieuwbare energie. Zo werken wij mee aan de noodzakelijke omschakeling van een lineaire economie, waarbij grondstoffen eenmalig worden gebruikt in de productie, naar een circulaire economie die noodzakelijk is om grondstoffen te beschermen en de productie van schadelijk afval te beperken. Indaver is daarbij constant op zoek naar vernieuwende manieren om uit afval nog meer energie en materialen te halen.

Waardengedreven bedrijfscultuur

Indaver is een waardengedreven bedrijf. Wij voeren onze activiteiten uit op een maatschappelijk verantwoorde manier en houden onze impact op mens en milieu zo klein mogelijk. Vijf kernwaarden sturen onze activiteiten en zijn de leidraad voor onze medewerkers:

  • met oog voor mens, veiligheid en milieu,
  • open in woord en daad,
  • met aandacht voor continue verbetering,
  • gericht op resultaat,
  • in wederzijds vertrouwen

Share this page