Duurzaamheidsrapportering: open in woord en daad

‘Open in woord en daad’ is een van de kernwaarden van Indaver. Ze voert in alle openheid de dialoog met haar aandeelhouders, werknemers, leveranciers, klanten, buren en milieuverenigingen. De jaarlijkse Duurzaamheidsrapportering is het sluitstuk van die dialoog. In deze rapportering brengt Indaver niet alleen verslag uit van haar financiële resultaten, maar ook van de impact van al haar activiteiten op mens en milieu. Zo wordt duidelijk dat duurzaamheid gedragen wordt door het hele bedrijf en geïntegreerd is in de bedrijfsstrategie.

Interactieve PDF

Het Duurzaamheidsverslag is opgebouwd aan de hand van 5 P’s, onze principes van duurzaam ondernemen: Policy, People, Planet, Partnerships en Prosperity. Elk hoofdstuk wordt ingeleid door een visietekst, waarin we telkens uiteenzetten hoe Indaver op die parameter van duurzaamheid het verschil maakt met haar activiteiten. Het verslag is te raadplegen op de corporate website van Indaver, in PDF-vorm. De PDF is interactief: lezers kunnen bladeren en aan de hand van thumbnails en zoekopties navigeren in het document, of de weg vinden naar externe links en naar de regionale websites van Indaver. 
In een handige flyer hebben we ook de meest in het oog springende cijfers en feiten over Indaver bijeengebracht.

Share this page

Duurzaamheidsrapport 2016 (pdf)

Duurzaamheidsrapport kerncijfers 2016