Altijd actueel

Indaver levert continu inspanningen om de impact van haar activiteiten op mens en milieu zoveel mogelijk te beperken en haar ecologische voetafdruk nog te verkleinen. Ze investeert daarvoor in nieuwe technologieën en methodes en verbetert de bestaande. Dit is een overzicht van enkele lopende projecten die onze duurzaamheidsfilosofie illustreren.

Energieclusters: leverancier van groene warmte

De circulaire economie zal betaalbare en betrouwbare energie nodig hebben. Vandaag levert Indaver al elektriciteit aan het net en warmte aan buurtbedrijven, maar we willen dat meer bedrijven kunnen genieten van een flexibele en competitieve energievoorziening. Zes bedrijven uit de chemische en logistieke sector in de Waaslandhaven ondertekenden in 2015 letters of intent voor de levering van groene warmte van ECLUSE. Indavert levert de stoom voor dit industriële warmtenetwerk, dat een van de grootste van Europa wordt. Bovendien geeft ECLUSE de Vlaamse klimaatdoelstellingen een serieuze boost.

Indaver Molecule Management

IWaar afvalstromen als glas, papier en plastics inmiddels breed gerecycled worden, ligt het voor gevaarlijke afvalstromen lastiger. Met ons Indaver Molecule Management® kijken we nu naar de kleinste bouwstenen van chemisch en farmaceutisch afval, namelijk de moleculen. De bedoeling: op een veilige manier terugwinnen van materialen als zoutzuur, jodium, zeldzame aardmetalen en edelmetalen. Zo begon Indaver in 2015 met de terugwinning van paladium op haar vestiging in Antwerpen; dat kan gebruikt worden in de farmaceutische industrie. Nog in 2015 bekroonde FEBEM, de Federatie van Belgische afvalbedrijven, Indaver voor haar Molecule Management in de categorie ‘beste innovatie- of milieuproject’.

Goud voor Indaver

Dat Indaver duurzaamheid centraal zet, blijkt uit het feit dat ze voor 2015 goud behaalde in de Ecovadis CSR-beoordeling, die wordt beschouwd als de Standard & Poor’s voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er zijn 4 belangrijke evaluatiecriteria: milieu, mensenrechten en arbeidsactiviteiten, eerlijke bedrijfspraktijken en duurzaam aankoopbeleid. Indaver behoort dankzij die gouden plak, met de vermelding ‘Advanced Engagement’, tot de top 7 % wereldwijd van leveranciers die door EcoVadis geëvalueerd zijn in de categorie afvalbeheer. Dankzij onze goede rapportering en onze ‘Open in woord en daad’ mentaliteit scoren we zeer hoog op thema’s als milieu-impact en arbeidspraktijken/ mensenrechten. Thema’s als eerlijke handelspraktijken en duurzaam aankopen zullen we in de toekomst nog uitdiepen met concrete acties.

Share this page