Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit ingebakken in de strategie en organisatie van Indaver. Indaver is resultaatgericht, maar voor haar is resultaat niet louter wat tabellen en cijfers van de financiële groei. We willen als toonaangevend bedrijf op het vlak van duurzaam afvalbeheer toegevoegde waarde creëren voor onze klanten én voor de samenleving. 


We doen dat door in de circulaire economie de materialenketen te beschermen en te beveiligen, en door hoogwaardige materialen terug te winnen uit afval. Voor ons is onze bijdrage enkel duurzaam als drie pijlers in evenwicht zijn: technologie (de technologie die nodig is om afval veilig te verwerken en grondstoffen terug te winnen), economie (zorgen voor toegevoegde waarde en betaalbaarheid) en kwaliteit (hoogwaardige materialen, een schone materialenketen en een veilige verwerking).

Speerpunten van duurzaam ondernemen voor Indaver

  • Terugwinning van materialen en energie: In de circulaire economie draait alles om de vraag: hoe kan je materialen terugwinnen en productieprocessen organiseren zonder materiaal- en kwaliteitsverlies? Duurzaam ondernemen in deze context betekent voor Indaver dus dienstverleningsconcepten en technologieën ontwikkelen om nog meer hernieuwbare energie of grondstoffen uit afval te halen.
  • Impact op mens en milieu: We willen onze impact op mens en milieu zo laag mogelijk houden en onze ecologische voetafdruk beperken, in het transport van afval en bij de verwerking ervan. We verbeteren continu onze eigen energiehuishouding. We doen er alles aan om schadelijke materialen en stoffen uit de materialenkringloop te houden.
  • Veiligheid en kwaliteit: We investeren zwaar in veiligheid voor onze eigen mensen en voor onze omgeving. We doen dit door veilige en optimaal werkende installaties, goede procedures, goed opgeleide medewerkers en performante systemen die de veiligheid en kwaliteit van onze processen permanent meten en verbeteren.
  • Duurzaam aankopen en goed bestuur: De bedrijfscode van Indaver beschrijft de gedragsregels voor duurzaam ondernemen voor alle medewerkers. Indaver stelt voor haar samenwerking met leveranciers eisen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en vraagt van hen ook dat ze aantonen hoe ze daar aan voldoen.
  • Sociaal engagement: Indaver steunt maatschappelijke projecten en goede doelen die stroken met haar kernwaarden en die goed zijn voor de regio waar zij haar activiteiten heeft.

Duurzaamheidsrapportering

Over al deze inspanningen brengen we jaarlijks verslag uit met onze Duurzaamheidsrapportering. We willen dat al onze resultaten en de impact van onze activiteiten op mens en milieu transparant zijn voor onze stakeholders. ‘Open in woord en daad’ is namelijk een van de kernwaarden van Indaver. We voeren in alle openheid de dialoog met onze aandeelhouders, werknemers, leveranciers, klanten, buren en milieuverenigingen. De Duurzaamheidsrapportering is het sluitstuk van die dialoog. 

Actueel

Indaver zet voortdurend projecten op die haar duurzaamheidsfilosofie uitdragen.

Share this page

Veiligheid bij Indaver: een zaak van iedereen!